Aktuality

4.8.2022„Rekonstrukce kravína“

Rekonstrukce kravína probíhá podle harmonogramu. K 15.8. bude ukončena první etapa prací.

4.8.2022„Oprava seníku byla dokončena“

Byla dokončena oprava seníku po loňském požáru a ten je již v provozu.

01.8.2022„ŽNĚ 2022“

Celkem ke sklizni máme 1.350,94 ha. K dnešnímu dni je již sklizeno 940,61 ha, což je 69,63 %.

13.6.2022„Pozvánka na valnou hromadu společníků Zem. spol. SKALSKO“

Dne 27. června od 18:00 hodin se v zasedací místnosti ČP 18 ve Sklasku koná valná hromada společníků Zem. spol. SKALSKO.

Pozvánka a program jednání.

27.9.2018„Dne 27. 9. 2018 navštívil naši společnost ministr zemědělství ing. Miroslav Toman“

Dne 27. 9. 2018 navštívil naši společnost ministr zemědělství ing. Miroslav Toman se svými náměstky ing. Pavlem Sekáčem a ing. Veselým. Součástí delegace byl i kandidát na senátora Doc. MUDr. Ladislav Horák.

3.9.2018„Zemědělská společnost Skalsko vypsala výběrové řízení na nákup výsuvného čelního nakladače – manipulátoru“

S předstihem informujeme dodavatele zemědělské techniky, že v rámci dotačních titulů vyhlásíme výběrové řízení na dodavatele čelního nakladače – manipulátoru. Informaci zveřejňujeme s předstihem, aby bylo možné se na nabídku řádně připravit, neboť v zájmu řádné administrace předpokládáme lhůtu pro podání nabídek 20 dnů. Výběrové řízení bude zveřejněno na aplikaci „Veřejné zakázky PRV“.

Dostupné údaje na profilu zakázky.

O společnosti

Zem. spol. SKALSKO, s.r.o vznikla transformací, jako nástupnická organizace JZD Skalsko, k 1.1.1993. Výrobním zaměřením se orientuje na rostlinou a živočišnou výrobu, služby pro zemědělství a výrobu elektrické energie z bioplynových stanic. Hospodaří na 2.500 ha zemědělské půdy, hlavními plodinami jsou obiloviny, olejniny, cukrovka, kukuřice a vojtěška. Základem živočišné výroby je produkce mléka s uzavřeným obratem stáda.

Ve službách společnost nabízí sklizňové práce kombajnem a řezačkou, práci postřikovačem, vakování, dopravu.

Dvě bioplynové stanice Valovice produkují ročně více jak 8 mil. kWh elektrické energie (ve spoluvlastnictví se Zem. spol. BUKOVNO, s.r.o.).

Kontakty

Ředitel a jednatel společnosti

Ing. Vladimír Novotný

telefon: +420 326 394 110
mobil: +420 777 777 432
e-mail: v.novotny@zssk.cz

Ekonom a jednatel společnosti

Ing. Evžen Moc

telefon: +420 326 394 110
mobil: +420 777 777 431
e-mail: e.moc@zssk.cz

Vedoucí mechanizačního střediska rostlinné výroby a jednatel společnosti

Vladimír Jeník

telefon: +420 326 394 218
mobil: +420 777 777 434

Předseda dozorčí rady

Igor Holman

mobil: +420 773 294 365

Agronom společnosti

Karel Píč

telefon: +420 326 394 218
mobil: +420 777 777 436
e-mail: zs.skalsko.kp@seznam.cz

Zootechnik společnosti

Ing. Karel Fiala

telefon: +420 326 394 231
mobil: +420 777 777 435
e-mail: vkkskalsko@seznam.cz

Mechanizátor společnosti

Ing. Bohumil Eliáš

telefon: +420 326 394 297
mobil: +420 777 777 433
e-mail: bohumil.elias@seznam.cz

Vedoucí dílen

Josef Holoubek

telefon: +420 326 394 297
mobil: +420 777 777 438
e-mail: j.holoubek@zssk.cz

Sekretariát

Lenka Hrubá

telefon: +420 326 394 110
e-mail: sekretariat@zssk.cz

Vrátnice

telefon: +420 313 035 385

+420 326 394 110 (sekretariát)
+420 313 035 385 (vrátnice)

IČO: 47534800
DIČ: CZ47534800
Spisová značka: C 16017 vedená u Městského soudu v Praze
Datová schránka: t4t9uzj

Sídlo společnosti

Zem. spol. SKALSKO, s.r.o.
Skalsko 141
294 26 Skalsko